Kundkort
- Kundkortet är ditt kvitto och  en värdehandling.
- Kundnummret ser till så vi kan hitta dina varor och följa din försäljning.
- Du är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad med försäljning och utgångsdatum
- Villkoren är godkända i och med att du har lämnat in till försäljning

Betalning
- Du får betalt när varan blivit  
såld och är upp till 40% av försäljningspriset.
- Utbetalning gäller i 6 mån från inskrivet datum. Går det längre tid än 6 månader och du inte stämt av din kundlista tillfaller ev innestående pengar Care Of.

Hemplockning
- Dina varor finns till försäljning i ca 2 månader.
- Vill du hämta tillbaka de kläder som ej blivit sålda måste det göras innan det slutdatumet som står på kundkortet du får vid inlämningen.