Det som inte säljs
När perioden för dina varor har löpt ut måste de artiklar som ej blivit sålda och som du vill ha tillbaka återhämtas innan det slutdatumet som står på ditt kundkort som du får vid inlämningen.

Obs De varor som ej blivit sålda under inlämningensperioden, och som du ev önskar få tillbaka, tillfaller Care Of dagen efter slutdatum som står på ditt kundkort.
Det går ej ut någon påminnelse utan slutdatumet måste du hålla koll på själv!

Om du inte vill att dina icke sålda varor sänks efter utgången tid måste du komma och plocka hem dina varor själv, i mån av tid hjälper jag självklart till.

Ingen kommission utfaller på varor som ej blivit sålda.

Som inlämnare på Care Of ansvarar du själv för att ta reda på vad som gäller som inlämnare och hålla reda på dina slutdatum för ev återhämtning av osålda varor.